Merke- og planleggingsdager

August 2021

1.-31.

Velkommen til nye barn og familier

September 2021

2.-3.

Planleggingsdager

20.-24.

Nasjonal brannvernuke - uke 38

Oktober 2021

8.

Markering av Verdensdag for psykisk helse - 10.10.2021

22.

Markering av FN-dagen

November 2021

5.

Planleggingsdag

29.

Lysfest ute i amfiet - foreldrearrangement sammen med Su

Desember 2021

13.

Luciamarkering på stor fløy - foreldrearrangement

16.

Nissefest

Januar 2022

3.-3.

Prosjekt og temaarbeid frem ti karneval

14.

Planleggingsdag

Februar 2022

4.

Markering av Samefolkets dag - 06.02.2022

Mars 2022

1.-30.

Foreldresamtaler

4.

Karnevalfest

April 2022

1.

Markering av Id

13.

Påskestengt

29.

Planleggingsdag

Mai 2022

16.

Lille 17. mai - foreldrearrangement

Juni 2022

7.-9.

Kulturdager

9.

Sommerfest - foreldrearrangement

10.

Avdelingsvis avslutningsfest

13.

Overflytting av 2019-barna til stor fløy

23.

Markering av Pride

Juli 2022

11.-31.

Sommerstengt - uke 28, 29 og 30