Merke- og planleggingsdager

August 2020

1.-31.

Velkommen til nye barn og familier

28.

Planleggingsdag

September 2020

14.-18.

Brannvernuke

Oktober 2020

23.

Høstfest

30.

Planleggingsdag

November 2020

30.

Lysfest ute i amfiet - foreldrearrangement sammen med Su

Desember 2020

10.

Luciamarkering på Stor fløy - foreldrearrangement

17.

Nissefest

28.

Planleggingsdag