Merke- og planleggingsdager

August 2022

1.-31.

Velkommen til nye barn og familier

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager

12.-16.

Brannvernuke

Oktober 2022

7.

Markering av Verdensdag for psykisk helse

24.-28.

Markering av FN-dagen med FN-uke

November 2022

28.

Lysfest - foreldrearrangement

Desember 2022

13.

Luciamarkering på stor fløy - foreldrearrangement

16.

Nissefest

27.

Planleggingsdag

Januar 2023

2.-3.

Prosjekt og temaarbeid frem ti karneval

13.

Planleggingsdag

Februar 2023

6.

Markering av Samefolkets dag

Mars 2023

3.

Karnevalfest

April 2023

5.

Påskestengt

14.

Markering av Id

Mai 2023

16.

Lille 17. mai - foreldrearrangement

19.

Planleggingsdag

Juni 2023

8.

Sommerfest - foreldrearrangement

22.

Markering av Pride

Juli 2023

10.-28.

Sommerstengt - uke 28, 29 og 30