Kildesortering i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage - Miljøfyrtårn
Kildesortering i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage - Miljøfyrtårn
Kildesortering i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage - Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Våren 2016 har Dumpa Kanvas-musikkbarnehage hatt fokus på miljø, og vi har jobbet for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.
Barna har vært aktivt med i hele prosessen, og fra januar har vi jobbet med ulike tema innenfor miljøarbeidet.

Temaene vi har jobbet med er:

  • Å ta vare på miljøet (hverandre, jorda og barnehagen).
  • Avfall og avfallshåndtering.
  • Forbruk, innkjøp og gjenbruk.
  • Energi, strøm og reduksjon av strømforbruk.

Målet er å bli miljøsertifisert i løpet av juni 2016.

Informasjonsfolder om Miljøfyrtårnsarbeidet i Dumpa Kanvas-musikkbarnehage

Miljøfyrtårn logo